Ni deziras al niaj legantoj

FELIĈAN NOVJARON 2019


La grupo Remso-Esperanto celas konigi kaj disvastigi Esperanton en Remso kaj liaj ĉirkaŭaĵoj.

Ĝi proponas kursojn por komencantoj kaj semajnajn aranĝojn por ĉiujnivelaj esperantistoj .

Ĝi povas agadi en lernejoj. Rilate al Esperanto, ĝi organizas kaj partoprenas renkontiĝojn, prelegojn kaj aliajn aranĝojn.

Cetere la grupo plezuras akcepti fojfoje ekseterlandajn vojaĝantojn parolante la internacian lingvon.


Ni esperas ke pro la legado de tiu retejo vi emas kontakti nin !Le groupe Reims Espéranto, section de l'Association Bien Vivre à Sainte Anne, a pour but de faire connaître et promouvoir l'espéranto à Reims et dans la région.

Il propose des cours pour débutants et des activités hebdomadaires pour les espérantophones de tous niveaux et peut intervenir en milieu scolaire.

Il organise et participe à des rencontres, conférences et autres manifestations ayant un lien avec l'espéranto.

Le groupe a également le plaisir de recevoir de temps en temps des voyageurs étrangers parlant la langue internationale

Nous espérons que la lecture de ce site vous donnera envie de nous contacter !

Contact : Jennifer Fandard reims.esperanto@gmail.com

tél : 03 23 69 41 20