Journée Zamenhof

Sainte Savine


La 15-an de decembro 2018, nia grupo veturis al Sainte Savine renkontiĝi kun la esperantistoj de la Troyes-regiono, okaze de la Zamenhof tago.

La akcepto de niaj amikoj de Troyes estis bonega ; ni tre dankas ilin pro la organizado de ĉi tiu renkontiĝo.

Post la manĝo, nia grupo kantis 3 kantojn (vidu filmetojn sube). La lasta el ili estis kantata de ĉiuj !

Kaj Aleks el la urbo Chaumont, prezentis nin, pere de fotoj kaj filmetoj, resumon pri sia longa vojaĝo kun sia edzino, tra Azio. En ĉiuj landoj kiujn ili transiris, ili estis tre bonvenaj kaj ofte gastigitaj (senpage) de Esperantistoj.

Ĉi tiu prezentado multe plaĉis al la ĉeestantoj

La videoj de ĉi tiu vojaĝo videblas en la kanalo -Jutubo "Alex & Camille" kaj multaj fotoj en la Instagramo-konto "XanderLeaDaren"

Le 15 décembre 2018, notre groupe s'est rendu à Sainte Savine pour rencontrer les Espérantistes de la région de Troyes à l'occasion de la journée Zamenhof.

L'accueil de nos amis de Troyes a été excellent et nous les remercions beaucoup d'avoir organisé cette belle rencontre.

Après le repas, notre groupe a chanté 3 chansons (voir vidéos ci-après). La dernière a été reprise par tous.

Ensuite, Alex de Chaumont, nous présenta à travers photos et vidéos, un résumé de son long voyage, avec son épouse, à travers l'Asie. Dans tous les pays qu'ils ont traversés, ils ont été accueillis chaleureusement et souvent hébergés gracieusement par des Espérantistes.

Cette présentation a ravi l'assemblée

Les vidéos de ce voyage sont visibles sur la chaine Youtube "Alex & Camille"

et nombreuses photos sur le compte Instagram "XanderLeaDaren"